Prijedor, Majora Milana Tepica M1
tel/fax +387 52 212 000
 Prijedor dial-in 052 246 600
Negeografski dial-in 081 50 10 19
Anonimni dial-in 081 59 10 19
office@mediaproline.net
www.mediaproline.net
 

početna | o nama | usluge | kontakt | cijene | uputstva | tehnička podrška | provjera vremena | promjena šifre
   

Uputstva |

 

Podešavanje Windowsa za pristup Internetu preko Mediaproline provajdera

Da bi korisnik mogao da pristupi Internetu preko Mediaproline.net provajdera, potrebno je: 

1.   Da ima otvoren korisnički nalog kod tog provajdera. Prilikom otvaranja naloga dobijate USERNAME (korisničko ime) i PASSWORD (šifra) koje ćete koristiti kod priključivanja na provajdera;

2.   Da ima modem pravilno podešen od strane dobavljača;

3.  Da ima instaliran Dial Up Networking. U Win95 nalazi se pod Start/Programs/Accessories/Dial Up Networking. Ako Dial Up ne postoji, potrebno ga je instalirati iz Control Panel-a, pod opcijom Add/Remove Programs/Windows Setup. Kada je prethodno zadovoljeno, pokrenite Dial Up/Make New Connection. Dobićete prozor kao na slici 1.   

                                

                                                     slika1.     

  • U polju My Connection dajete ime konekciji npr. Mediaproline. Pod opcijom Select a modem trebalo bi da već stoji tip modema koji imate. Kada ste to završili, kliknite na Next.

  • Dobićete prozor kao na slici 2. Ako je modem ispravno podešen, u polje Area Code nije potrebno ništa unositi. U polje Telephone Number unesite naš Dial Up broj: 246600. Kliknite na Next.

  • Dobićete prozor u kom vas Windows obavještava o uspješnom kreiranju konekcije. Samo kliknite na Finish

                    

                                                      slika 2.

Nakon što ste napravili Dial Up konekciju, potrebno je podesiti još neke parametre. Ponovo otvorite Dial Up Networking (Start/Programs/Accessories/Dial Up Networking). U prozoru Dial Up Networking kliknite desnim tasterom na konekciju koju ste kreirali i u meniju koji će se otvoriti kliknite na Properties. Pojaviće se prozor kao na slici 3.

  • Pod "jezičkom" General podešava se telefonski broj. To bi trebalo da je već podešeno prilikom kreiranja konekcije. Ako nije, ispravite na 246600. Ako zovete iz lokaala, preporučujemo da "odčekirate" Use country and area code. Kliknite na jezičak Server types. Pojaviće se prozor kao na slici 4.

  • Pod "jezičkom" Server types u polju Type of Dial-Up Server treba da stoji: PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet; u polju Advanced Options treba biti označen samo Enable Software Compresion; u polju Alowed Network Protocols treba biti označeno samo TCP/IP. Kliknite na TCP/IP Settings taster i u meniju koji se pojavi uključite Server assigned IP address, Server assigned name server address, Use IP Header compression i Use default gateway on remote network.

Kliknite na OK taster i čestitamo, podesili ste Dial-Up konekciju.   

 

slika 3.     

 slika 4.

Kad želite da se konektujete, samo dva puta kliknite na ikonu konekcije i u dijalog meni upišite Vaš USERNAME (korisničko ime) i PASSWORD (šifra). Ako se prilikom podešavanja ili konekcije pojave bilo kakvi problemi nazovite naš broj za tehničku podršku (052/233 759) i tražite pomoć.

 Parametri koje trebate podesiti u programu za razmjenu pošte su slijedeći:

E-mail address:     username@mediaproline.net

mail server:           mail.mediaproline.net    

  ftp server               ftp.mediaproline.net

 

dizajn: www.mediaproinformatika.com